Anname laene kogu Eestis
Refinantseerimine
Kinnisvara hindamine – tasuta
Hüpoteeklaen
Klienditeenindus
5555-9797
5397-9707
Oleme avatud
E-R: 9:00 - 18:00
L-P: kokkuleppel

Lepingueelne teave

Iga laenu võtmine on finantskohustus ja vajab hoolikat järelemõtlemist. Enne otsuse tegemist tuleb arvestada sellega, et võetud laen tuleb koos intressidega tagasi maksta. Enne laenamist tuleb hoolikalt mõelda, kas laen on ainuke lahendus või on olemas alternatiive. Valige parim lahendus. Teadke, et ka laene on erinevaid. Meie spetsialistide abiga saate vajaduse korral leida endale sobiva ja jõukohase lahenduse.

Laenake ainult nii palju, kui Teil selleks reaalselt vajadus on. Tutvuge alati lepingu tingimustega – kui mõni punkt jääb segaseks, küsige lisainfot meie käest. Laenu võtmisega kaasneb peale intressi tavaliselt veel teisigi kulusid, arvestage ka nendega.

Pidage meeles, et laenumaksed tuleb alati tasuda õigeaegselt, sest vastasel korral kaasnevad maksega hilinemisega lisakulud (viivis, väljanõudmiskulud). Juhul, kui saate aru, et Teil võivad maksmisega probleemid tekkida, võtke ise juba ennetavalt meiega ühendust, et jõuda kokkuleppele. Me  alati soovime kliendi probleemi lahendada ja oleme avatud läbirääkimistele.

Juhul, kui olete veendunud, et meie laenutoode on parim valik, esitage laenutaotlus meie kodulehel või täitke ära pabertaotlus meie kontoris. Enne laenulepingu sõlmimist lugege kindlasti läbi teabeleht ja üldtingimused. Enne lepingu sõlmimist peate endale selgeks tegema võetava kohustuse sisu ja oma otsusega seotud riskid. Hinnake muu hulgas ka seda, kas suudate laenu tagasi maksta, kui Teie sissetulekud peaksid vähenema või kulud kasvama.

On oluline, et Teie esitatud andmed oleksid õiged ja piisavad, et meil oleks võimalik põhjalikult  hinnata Teie maksevõimet. Arvutame enne lepingu sõlmimist kogutud andmete põhjal välja, kui suur võiks Teie jaoks olla maksimaalne võimalik laenusumma. Lõpliku otsuse, kas laenu võtta või mitte, teete Teie. Kui otsustate laenu kasuks, allkirjastatakse leping, kus on kirjas olulisemad tingimused, näiteks laenu summa, intressimäär, maksegraafik, üldtingimused jms.

Üldjuhul kantakse laenusumma Teie isiklikule arvelduskontole ühe pangapäeva jooksul alates lepingu allkirjastamist. Kui olete lepingu sõlminud, on Teil õigus sellest 14 päeva jooksul taganeda. Selleks peate saatma meile kirjaliku taganemisavalduse. Lepingust taganedes peate hiljemalt 30 päeva jooksul pärast avalduse esitamist tagasi maksma nii kasutatud laenu kui ka intressi, mis on taganemise päevaks kogunenud. Kui jätate laenu selleks ajaks tagasi maksmata, arvestame, et Te ei ole lepingust taganenud.

Laenusumma kasutamise eest maksate Krediidiandjale intressi vastavalt lepingus kokku lepitud intressimäärale (intressi suurus protsentides aasta kohta). Arvestame intressi alates päevast, kui laenu välja maksame, ning arvestuse aluseks on 30 päeva kalendrikuus ja 360-päevane aasta. Lepingusse märgitud intressimäär on fikseeritud.

Teil on võimalus lepingu tingimusi muuta (makseperioodi pikendamine või lühendamine, lisasumma taotlemine jms). Selleks esitage lisalaenutaotlus. Meil on õigus seda mitte võimaldada, kui vahepeal on Teiega seotud riskid suurenenud. Võetud laenu peate tagasi maksma kuumaksetena, millele lisandub ka intress. Laenusumma osamaksete ja intressi suuruse ja hulga leiate laenu maksegraafikust ning Krediidiandja kontaktidel:

Invest In OÜ

Registrikood 12209917

Aadress: Madara 31, Tallinn

info@hupoteeklaen.ee

Tel: +372 5555 9797

Koostame Teile esialgse graafiku lepingu sõlmimisel ning saate selle kätte koos laenulepinguga. Allkirjastatud lepingus ja maksegraafikus kajastatud summa on arvestatud taotlemise hetkeseisuga. Teil on võimalik kasutatud laenusumma või selle osa igal ajal enne tähtaega tagastada. Intressi tuleb tasuda ainult raha kasutamise aja eest ehk kuni tagasimakse laekumiseni.

Lepingu tingimusi saab muuta Teie ja Krediidiandja kokkuleppel eeldusel, et muudatuste tegemise hetkel saavad täidetud vastutustundliku laenamise nõuded. Tingimuste muutmiseks pöörduge meie poole. Kui oleme uutes tingimustes kokku leppinud, fikseerime muudatused lepingu lisas. Lepingu muutmise korral peate arvestama lisakuludega (nt lepingu lisa sõlmimise tasu) ja võimalusega, et laenu intressimäär muutub. Intressimäär võib muutuda, kui muutuvad laenu olulised andmed, nt laenusumma, tähtaeg vms. Meil on õigus lepingut või selle tüüptingimusi ühepoolselt muuta, kui muutuvad vastavad õigusnormid ja kõik sõlmitud lepingud tuleb nendega kooskõlla viia. Teatame Teile neist muudatustest ette ning kui Te ei soovi uutel tingimustel lepingut jätkata, saate lepingu lisakuludeta lõpetada.

Meil on õigus  lepingu üles öelda, kui klient ei ole kahel järjestikusel kuul laenu täielikult või osaliselt tagasi maksnud.

Kõik kliendi ja Krediidiandja vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kompromissi mittesaavutamisel lahendatakse vaidlusi Harju Maakohus Eesti Vabariigi seadusandluse alusel.