Refinantseerimine

Mis on refinantseerimine?

Mõiste „refinatseerimine“ üksikasjalikuks lahtimõtestamiseks jagatakse seda tinglikult kaheks osaks. Esimene osa „re“ – tähendab kordamist, teine „finantseerimine“ – rahasumma andmist. Liites loogiliselt kahte osa kokku võib jõuda järeldusele, et refinantseerimine – see on korduv uus laen, mida võetakse kliendi jaoks soodsamatel tingimustel eesmärgiga tagastada eelmist. Ühendades seda kõike ühte sõnasse, võib kogu seda protsessi nimetada ka „ülekrediteerimiseks“. Seega tekib võimalus asendada teie jooksvat ebasoodsat laenu teisega, mis rahuldaks teie vajadusi. Taolist operatsiooniliiki nimetatakse sihtotstarbeliseks, kuna raha võetakse konkreetse laenu tagastamiseks.

 

Taotlus refinantseerimise saamiseks

Kõigepealt on vaja kindlasti täita laenu saamiseks vajalikku taotluse vormi. Peab esitama isikuttõendavate dokumentide koopiaid andmete verifitseerimiseks ja konto väljavõtet.

click fraud detection